Dziedzictwo kultury

Dziedzictwo kultury

Na całym świcie postępuje globalizacja, która zaciera ślady pomiędzy poszczególnymi narodami czy regionami. Z jednej strony jest to niezwykle pozytywne zjawisko, które łączy ludzi, ponad podziałami, ponad wszelkimi granicami czy aspektami politycznymi. Z drugiej jednak strony nie sposób wspomnieć o negatywach, które sprawiają, że w końcowym rozrachunku wszyscy stajemy się tacy sami. Przez ten właśnie proces ucierpieć może nasza kultura, która przekazywana jest od wielu pokoleń i niesie za sobą nie tylko określone obyczaje czy muzykę i sztukę. Kultura taka to przede wszystkim styl życia, który wykształcił się na podstawie wieloletnich doświadczeń.

Co ciekawe, gdybyśmy próbowali przenieść to dla zupełnie innego regionu nie miałoby to prawa bytu, gdyż na takie życiowe wytyczne składa się nie tylko przekazywana z ust starszych osób wiedza ale także czynniki przyrodnicze, które w każdym miejscu świata są przecież różne. Wszystko to daje nam obraz pięknej, wyalienowanej od codziennego pośpiechu rzeczywistości bazującej na dziedzictwie kultury swojego grupy etnicznej. Trudno jednak oceniać czy takie czynniki jak globalizacji są pożądane. Warto przecież wspomnieć, że nikt nie chce odciąć się od świata i stanowić pewnego rodzaju skansen.